top of page
EN közlemény

Bobcats Coding has compiled an AI innovation manual for corporate decision makers

Bobcats Coding has created an innovation guide for corporate decision-makers that provides an overview of the rapid rise of artificial intelligence in the investment market, as well as tangible advice for strategic planning and risk assessment for businesses interested in AI.

AI has become an extremely attractive field for both large companies and the SME sector. Startups that (1) reach large potential target groups, (2) address complex AI challenges, or (3) come up with solutions that further develop other AI technologies have successfully received venture capital. And companies have been duly caught up in the “gold rush” – everyone wants a piece of this profitable area, and many, even non-specifically technology companies, have immediately begun to integrate AI solutions.

The innovation guide uses a vivid metaphor to draw attention to how, in the race to capitalize on the "gold rush," companies often make mistakes that could be avoided with proper technical product development considerations. As the publication phrases it, a well-known saying from the gold rush era states that the long-term winners were not the gold miners, but those who sold the tools and equipment—the shovels, picks, and wheelbarrows.

"The key question is whether technology drives cash flow or vice versa. Although the potential of artificial intelligence is undeniable, the importance of risk assessment and management increases in such an under-regulated and complex area," said Barbara Fazekas, the managing director of Bobcats Coding, a software development company. "True value creation requires that companies not only use artificial intelligence as a buzzword for branding but truly integrate the technology into digital product development and business models. Our new study helps decision-makers navigate this promising, yet volatile and highly risky area with awareness and caution, considering both the current hype and the long-term consequences of digital product development."

The handbook demonstrates through historical technological examples how interactions have shaped the widespread acceptance and market success of various revolutionary innovations. From the spread of tractors enabling the mechanization of agriculture to the real breakthrough of iPhones in mobile phones, through e-commerce and cloud-based technologies, almost every major innovation has met existing human needs and increased efficiency, but global success was not achieved overnight. The true path to transformation is characterized by gradual optimization, continuous adaptation, and strategic innovation.

"As with previous major technological changes, the spread of AI is also accompanied by concerns, ethical and social debates, including issues related to jobs and data protection," said Barbara Fazekas. "That is why it is important to keep in mind that, despite rapid changes, the development of AI is not a sprint but a long journey, where patience and adaptability can be crucial to success."

It is typical for new technologies that small and medium-sized enterprises face high initial costs and uncertainties, often entering the competition later. However, the publication also points out the opportunities available to smaller players without directly confronting the tech giants. "Successful AI integration requires not only adapting to rapidly evolving technological trends but also exploiting the opportunities of our proven business strategy," said Tamás Kökény, the technology leader of Bobcats Coding. "If SMEs stay within their capabilities, they can find niches where they can excel. Instead of large investments, using existing technologies and platforms and making gradual investments can ensure balanced innovation."

HU közlmény

Az AI az új aranyláz: aranyat ássunk, vagy inkább ásókat adjunk el?

AI innovációs kézikönyvet állított össze vállalati döntéshozók számára a Bobcats Coding

A Bobcats Coding AI innovációs útmutatót készített vállalati döntéshozóknak, amely áttekintést nyújt a mesterséges intelligencia gyors felíveléséről a befektetési piacon, egyúttal kézzelfogható tanácsokkal is szolgál az AI iránt érdeklődő vállalkozások stratégiai tervezéséhez és kockázatértékeléséhez.

A Bobcats Coding AI innovációs útmutatót készített vállalati döntéshozóknak, amely áttekintést nyújt a mesterséges intelligencia gyors felíveléséről a befektetési piacon, egyúttal kézzelfogható tanácsokkal is szolgál az AI iránt érdeklődő vállalkozások stratégiai tervezéséhez és kockázatértékeléséhez.

 

2023 mérföldkő volt a mesterséges intelligencia (AI) számára, amely a kockázati finanszírozás szélesebb körű visszaesése közepette a növekedés elsődleges ágazataként tűnt ki. Az óvatos befektetési környezet ellenére, amely évek óta a legalacsonyabb kockázatitőke-finanszírozást eredményezte a legtöbb ágazatban, az AI-technológiák jelentős figyelmet és tőkét vonzottak.

 

Mind a nagyvállalatok, mind a kkv-szektor számára kiemelkedően vonzó területté vált az AI. Olyan startupok tudtak sikeresen kockázati tőkéhez jutni, amelyek (1) nagy potenciális célcsoportokat érnek el, (2) összetett AI-kihívásokkal foglalkoznak, vagy (3) más AI-technológiákat továbbfejlesztő megoldásokkal álltak elő. A vállalatokat pedig szabályosan elkapta az „aranyláz” – mindenki szeretne egy szeletet ebből a profitábilis területből, és számos, akár nem kifejezetten technológiai cég is azonnal elkezdte integrálni az AI-megoldásokat.

 

Az innovációs útmutató szemléletes hasonlattal hívja fel a figyelmet arra, hogy az „aranylázból” való részesedésért folytatott versenyben a vállalatok gyakran követnek el olyan hibákat, amelyek megfelelő műszaki termékfejlesztési megfontolásokkal elkerülhetők lennének. Ahogy a kiadvány fogalmaz: az aranyláz korszakából származó közismert mondás szerint a hosszú távú nyertesek nem az aranybányászok voltak, hanem azok, akik a szerszámokat és felszereléseket – az ásókat, csákányokat és talicskákat – értékesítették.

 

„Kulcskérdés, hogy vajon a technológia hajtja-e a pénzáramlást, vagy fordítva. Bár a mesterséges intelligenciában rejlő potenciál tagadhatatlan, egy ilyen alulszabályozott és összetett területen megnő a kockázatértékelés és -kezelés fontossága – mondta Fazekas Barbara, a szoftverfejlesztésssel foglalkozó Bobcats Coding ügyvezetője.  – Az igazi értékteremtéshez az szükséges, hogy a vállalatok ne csak buzzwordként, márkaépítésre használják a mesterséges intelligenciát, hanem valóban integrálják a technológiát a digitális termékfejlesztésbe, az üzleti modellekbe. Az új tanulmányunk abban segíti a döntéshozókat, hogy tájékozottan és körültekintően tudjanak navigálni ezen az ígéretes, de változékony és nagyon kockázatos területen, figyelembe véve mind a jelenlegi hype-ot, mind a digitális termékfejlesztés hosszú távú következményeit.”

 

A kézikönyv technológiatörténeti példákon keresztül mutatja meg, milyen kölcsönhatások alakították az egyes forradalmi újítások széles körű elfogadását és piaci sikerét. A mezőgazdaság gépesítését lehetővé tévő traktorok elterjedésétől a mobiltelefonok igazi áttörését jelentő iPhone-on át az e-kereskedelemig és a felhőalapú technológiákig szinte minden nagy innovációra igaz, hogy bár meglévő emberi szükségleteket elégítenek ki és növelik a hatékonyságot, nem egy csapásra értek el globális sikert. Az igazi átalakuláshoz vezető utat fokozatos optimalizálás, folyamatos alkalmazkodás és stratégiai innováció jellemzi. 

 

„Mint a korábbi nagy technológiai változásokat, az AI elterjedését is aggodalmak, etikai és társadalmi viták kísérik, többek között a munkahelyeket érintő kérdések és adatvédelmi megfontolások mentén – mondta Fazekas Barbara.  – Ezért is érdemes szem előtt tartani, hogy a gyors változások ellenére az AI fejlődése sem sprint, hanem hosszú utazás, melyben a türelem és az alkalmazkodóképesség lehet a siker döntő tényezője.

 

Az új technológiákra jellemző, hogy kis- és középvállalkozások a kezdeti magas költségek és bizonytalanságok miatt gyakran később érkeznek a versenybe. A kiadvány azonban kitér arra is, hogy milyen lehetőségek nyílnak a kisebb játékosok számára anélkül, hogy közvetlenül szembekerülnének a techóriásokkal. „A sikeres AI-integrációhoz nem csak az kell, hogy alkalmazkodjunk a gyorsan fejlődő technológiai trendekhez, hanem az is, hogy kiaknázzuk a már bevált üzleti stratégiánk lehetőségeit – mondta Kökény Tamás, a Bobcats Coding technológiai vezetője. –  Ha a kkv-k a saját képességeiken belül maradnak, megtalálhatják azokat a réseket, ahol kitűnhetnek. Nagy összegű befektetések helyett a meglévő technológiák és platformok kihasználásával, fokozatos beruházásokkal lehet biztosítani a kiegyensúlyozott innovációt.”


A teljes, részletes kézikönyv letölthető a Bobcats Coding weboldaláról.

bottom of page